Asbestattest

Voorbeeld van asbest

Wanneer heb je een asbestattest nodig?

Het hebben van een asbestattest is 'verplicht' bij de verkoop van een woning, appartement, kantoor, handelszaak, garage, stalling of gebouw met een risicobouwjaar van voor 2001 (TCR).

Sinds 23 november 2022 moeten zowel particuliere als professionele verkopers een geldig asbestinventarisattest kunnen voorleggen aan potentiële kopers.
Vanaf mei 2025 is dit nodig voor de gemene delen in appartementsgebouwen en vermoedelijk ook bij verhuur.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar over een asbestattest beschikken. De Vlaamse overheid heeft als doelstelling om tegen 2040 Vlaanderen asbestveilig te maken.

Dit attest dient te worden opgesteld door een erkende asbestdeskundige (ADI).
Je hebt dit attest nodig voor de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst anders kan de koper nietigheid van de verkoop inroepen!

Wat is een asbestattest?

Het asbestinventarisattest is een document dat aangeeft of er al dan niet asbest aanwezig is in het gebouw. Het wordt opgesteld na een grondig 'niet destructief' onderzoek van het pand, waarbij stalen/monsternames worden genomen en geanalyseerd in een labo op visueel waarneembare asbestmaterialen.

Op basis van de resultaten wordt bepaald of er asbest aanwezig is, in welke mate en hoe het veilig kan beheerd/verwijderd worden.

De inventarisatie gebeurt volgens richtlijnen van het inspectieprotocol opgemaakt door OVAM en is standaard 10 jaar geldig. 

Het doel van deze verplichte asbestinventarisatie is het beschermen van de gezondheid van bewoners en gebruikers van gebouwen en het bevorderen van de transparantie bij vastgoedtransacties.

Het asbestattest geeft kopers de nodige informatie over de aanwezigheid van asbest, zodat zij geïnformeerde beslissingen kunnen nemen en eventuele maatregelen kunnen nemen om de veiligheid te waarborgen.

Foto van een asbestplaatFoto van een asbestplaatFoto van een asbestplaat

Hoeveel kost een asbestattest?

De omvang van de te inspecteren gebouwen, het terrein, de ouderdom en renovatiegraad van het pand, het aantal monstersnames + labo-analyses zijn allemaal factoren die de prijs beïnvloeden.

Wil je als eigenaar een vrijwillig bijkomend destructief onderzoek uitvoeren, dan zal dit ook een impact hebben op de prijs. Voor de aflevering van het asbestattest vraagt de OVAM een retributie van 50 euro, die ze via de asbestdeskundige aan jou zal doorrekenen.

De gemiddelde kostprijs ligt tussen €445 en €835. (TCR 100m²-450m² - excl. btw). Wij zijn voornamelijk actief in Lochristi, Destelbergen, Laarne, Oostakker en de ruime regio rond Groot Gent + de Vlaamse Ardennen.  


Over Refresh

Vraag nu uw vrijblijvende offerte aan.

De kostprijs van een asbestattest is afhankelijk van de grootte van het gebouw, Prijzen starten vanaf €445 (excl. btw) neem nu contact op voor uw 'verplichte' asbestinventaris.

Contacteer ons
Olivier D'Hondt